Ontruimen Woning of Bedrijfspand

  • Ontruimen, maar anders: 100% open calculatie
  • Vooraf schatting van opbrengst en kosten:
  • Opbrengst groter dan kosten = niets betalen!
  • Einde traject, inzicht in werkelijk resultaat
  • Positieve opbrengst, uw winstdeel uitgekeerd
  • Negatief resultaat? Geen naheffing! (risico Umecom)

Ontruimen, maar dan anders: 100% open calculatie. Positief resultaat? Uitkering winstdeel!

De ontruiming van een woning of bedrijfspand (geheel of gedeeltelijk) is eigenlijk een bijzondere manier van “opruimen & verdienen”: nu halen we niet alleen de (voor het verkoopconcept) interessante spulletjes op, maar alles!

Het pand wordt (desgewenst) bezemschoon opgeleverd. Aansluitend wordt bepaald, welke zaken (voor beide partijen) interessant zijn om het verkoop-proces mee op te starten en welke een andere, zinvolle bestemming krijgen.

Vooraf ontvangt u een schatting van opbrengst en kosten: vermoedelijke opbrengst groter dan kosten? U betaalt niets! Aan het einde ziet u het werkelijke resultaat. Was die positief, keren we uw winstdeel uit. Negatief? Risico Umecom!


Onze werkwijze: 5 simpele stappen, pragmatisch en transparant

 Uw verdiensten beginnen eenvoudig, met een (vrijblijvend) eerste contact.

▼Details Stap 1

We nemen telefonisch of per e-mail contact op met enkele, eenvoudige vragen over de aanstaande ontruiming (locatie, toegankelijkheid, hoeveelheid, enz.). We sturen u dan een eerste, grove schatting/ richtlijn.

Als deze schatting/ richtlijn voor u naar wens is, kunnen we naar Stap 2 (gedetailleerder inventariseren)

▲Geen details


 Inventarisatie ontruiming / beoordeling ten behoeve van gedetailleerder overzicht

▼Details Stap 2

Uit Stap 1, weten we of op locatie geïnventariseerd moet worden, of dat uw informatie toereikend is. Dan volgt een gedetailleerder overzicht van de (verwachte) opbrengst, kosten en of een winstuitkering is te verwachten.

Als het overzicht voor u aanleiding geeft om te starten, gaan we naar Stap 3 (aanmelding en opdracht)

▲Geen details


 Indien akkoord, gaan we beginnen: u doet een aanmelding en geeft opdracht

▼Details Stap 3

Om ons opdracht te verstrekken, kunt u op de (externe) hoofdsite aanmelden (indien niet eerder gedaan) of inloggen . Aansluitend nemen we contact op voor een afspraak, om uw ontruiming in te plannen.

Na uw opdracht gaan we starten (Stap 4): een efficiënte ontruiming, door de beste verkoop!

▲Geen details


 Verwerking van uw spullen, verkoop online en offline, aan relaties en zoekenden

▼Details Stap 4

De (voor ons concept) ongeschikte spullen gaan naar de reguliere kringloop, e.d. Overige items worden gefotografeerd en op 12-13 online verkoopkanalen geplaatst met goede foto’s, doordachte teksten en slimme zoekwoorden.

Nadat we hard hebben gewerkt aan de verkoop, volgt waar we het voor doen: Stap 5 (Afrekenen)

▲Geen details


 Als alle spullen zijn verkocht (of na max. 3 maanden) volgt specificatie en afrekening

▼Details Stap 5

De opbrengst wordt verdeeld volgens onderstaande staffel/ tarieven. U ontvangt een specificatie/ open calculatie van de werkelijke opbrengst en kosten. Uw initiële aanbetaling wordt gecorrigeerd of uw winstdeel wordt uitgekeerd.
 

Opbrengst per advertentie/ transactie Voor u* Voor ons
< 250 50% 50%
250 – 500 60% 40%
500 – 1.000 70% 30%
meer tarieven   v3.04

 
* Minus eventuele kosten: transport (indien opgehaald), interne kosten (te bepalen, zie pag. tarieven), arbeid (schoonmaken, herstellen, e.d.) EUR 49,00/ uur en/of eventuele externe kosten (advertentiesites, veilingkosten, enz.). Bedragen excl. BTW.

NO-RISC! = alle kosten worden voldaan uit de opbrengst/ betreffen risico Umecom. U hoeft NOOIT (vooruit) te betalen!
(voorbehouden zijn transport- en opslagkosten bij opdracht voor (deel)ontruiming en kunstcollecties: deze worden separaat gefactureerd)

▲Geen details


VASTE OPBRENGST OF LIEVER VARIABEL?

VAST: de traditionele ontruimer schat zowel de waarde als de kosten voor het ontruimen. Op basis daarvan ontvangt u een prijsopgave: als de kosten groter zijn dan de opbrengst, dan moet u het verschil voldoen. Maar, wat als dit andersom is? Vaak wordt de prijsopgave dan lastig of onduidelijk. Hoe dan ook, is er weinig zicht op het werkelijke resultaat!

VARIABEL: wij ontruimen volgens hetzelfde (no-cure, no-pay) commissie-principe als voor onze Kringloop+ en overige diensten: wij halen ALLE spullen op en leveren de ruimte bezemschoon op. Winst (= opbrengst – kosten) volgens de staffel/ verdeling op pagina tarieven. De eindafrekening is 100% transparant! Zó wordt uw pand optimaal ontruimd!

LET OP: Bijna altijd levert VARIABEL meer op dan VAST! Bovendien heeft u 100% zicht op het resultaat (opbrengst en kosten).


Interesse, meer informatie of meteen de eerste stap?
Neem CONTACT op of start (vrijblijvend) met eerste contact: