Uw privacyrechten (AVG)

UW VERPLICHTE GOEDKEURING – Voor bedrijven als Umecom B.V. die om uw informatie vragen, is het verplicht om uw goedkeuring te vragen voor het opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarmee u nog meer privacyrechten krijgt.

WELKE GEGEVENS EN WAAROM – Umecom B.V. vraagt om uw naam- en adresgegevens, uw e-mailadres en/of telefoonnummer(s) en uw IBAN, uitsluitend om met u te communiceren (w.o. voor het bevestigen van afspraken, het opsturen van overzichten, bijvoorbeeld die voor afrekeningen) en voor het doen van betalingen.

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING – Net als voorheen, geldt uw recht om te allen tijde inzage te krijgen in voornoemde gegevens, met de mogelijkheid om die te wijzigen of te verwijderen. Umecom B.V. biedt deze mogelijkheid via het klantmenu (rechtsboven), door in te loggen op de website. Indien nodig, helpen wij hier uiteraard bij.

DATA PROTECTION (BEVEILIGING) – De websites en databases van Umecom B.V. functioneren middels hard- en software van derden in een beveiligd, Nederlands datacentrum. Afhankelijk van die partijen, worden deze zaken up-to-date gehouden en gehost middels SSL (Secure Socket Layer) om gegevens versleuteld, dus veilig te versturen.